සන්ධිස්ථානය

1976

හිටපු සමාගමක් ලෙස 1976 දී සුසුඕ ලියාන්ෂාන්කෝ වාහන කර්මාන්ත ශාලාව සමඟ ආරම්භ කරන ලද හුආහායි හෝල්ඩින් සමූහය මෙම ක්ෂේත්‍රයේ වඩාත්ම සුදුසුකම් ලත් කුඩා වාහන නිෂ්පාදන සමාගමයි

1987

“හුආහායි” සන්නාමය ලියාපදිංචි කිරීම චීන මිනි වාහන කර්මාන්තයේ සංවර්ධන ඉතිහාසය සාක්ෂි දරයි

1996

ජියැන්ග්සු පළාතේ හුආහායි හෝල්ඩින් සමූහය පිහිටුවීම

2003

අනුබද්ධ ජියැන්ග්සු සොන්ෂෙන් සමාගමේ පදනම. කාර්මික ප්‍රාතිහාර්යයක් ලෙස සලකන විට වටිනාකම සහ නිෂ්පාදනය යන දෙඅංශයෙන්ම 100% ක සංවර්ධනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 15.1 ක විවිධාංගීකෘත ආයෝජනයක් සමඟ

2005

ජියැන්ග්සු සොන්ෂෙන් දෙවන ඉදිකිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 30.3 ක ආයෝජනයක් ලබා දී ඇති අතර වාර්ෂික යතුරුපැදි 30,0000 ක් යතුරුපැදි නිෂ්පාදන ධාරිතාවය ළඟා කර ගැනීමටත්, කර්මාන්තයේ ඉහළම මට්ටමේ සමාගම් බලය ඇති කිරීමටත්

2006

විකුණුම් පරිමාව දේශීය වෙළඳපොලේ ඉහළින්ම සිටින අතර, ජියැන්ග්සු සොන්ෂෙන් සමාගම චීනයේ විශාලතම මෝටර් ට්‍රයිසිකල් නිෂ්පාදකයා බවට පත්විය.

2008

ඩොලර් මිලියන 83.41 ක ආයෝජනයක් ජියැන්ග්සු සොන්ෂෙන්ගේ 3 වන සංධිස්ථානයට දායක වන අතර, කට්ටල මිලියනයක නිමැවුම් ධාරිතාවය සහ අංක 1 සමාගම ලබා ගැනීම සඳහා ශබ්ද අත්තිවාරම ඉදිකරන ලදි.

2009

ජාතික මට්ටමේ සමූහ සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇති “හුආහායි” කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛයා හා ප්‍රමිතිය බවට පත්විය.

2010

වර්ග මීටර් 140000 ක් ආවරණය වන පරිදි ජියැන්ග්සු සොන්ෂෙන් 4 වන ඉදිකිරීම් සහ තාක්ෂණික ගොඩනැගිල්ල සඳහා ඩොලර් මිලියන 15.1 ක ආයෝජනයක් සමඟ සමාගම මෙම කර්මාන්තයේ උච්චතම අවස්ථාව වන තවත් සන්ධිස්ථානයක් අත්පත් කර ගත්තේය.

2011

ජියැන්ග්සු සොන්ෂෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ යාන්ත්‍රික සමාගම හුවායිහායි හෝල්ඩින් සමූහය සහ සොන්ෂෙන් සමූහය අතර උපායමාර්ගික සහයෝගීතාවය යටතේ ස්ථාපිත කරන ලදී.

2014

EV කර්මාන්තයේ තවත් ප්‍රමුඛ සමාගමක් ගොඩනැගීම සඳහා ජියැන්ග්සු හුආහායි නව බලශක්ති වාහන සමාගම පිහිටුවීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 7.583 ක් ආයෝජනය කරන ලදී.

ටියැන්ජින් සොන්ෂෙන් සමාගම ඩොලර් මිලියන 7.583 ක මුදලකින් ආරම්භ කරන ලද අතර එය හුවායිබේ වෙළඳපොලේ ඇති වැදගත් උපායමාර්ගික සැකැස්ම සපුරාලීම සඳහා මෙම ප්‍රදේශයේ විශාලතම කුඩා වාහන නිෂ්පාදන පදනමක් බවට පත්විය.

2015

නිරිතදිග දේශීය වෙළඳපොලේ මූලික සැකැස්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා චොංකිං සොන්ෂෙන් වාහන සමාගම පිහිටුවීම සහ මෙම ප්‍රදේශයේ කුඩා වාහන නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලබා ගැනීම සඳහා හුආහායි හෝල්ඩින් සමූහය සහ සොන්ෂෙන් සමූහය අතර තවත් අත්‍යවශ්‍ය උපායමාර්ගික සහයෝගීතාවයක් ඇත. 

හුවායිහායි හෝල්ඩින් සමූහය විසින් හිටපු නාවික හමුදාවේ 4813 උපකරණ සමාගම අත්පත් කර ගැනීම සඳහා විශාල මුදලක් ආයෝජනය කර ජාතික මට්ටමේ නිෂ්පාදන දැවැන්තයා වන හුආහායි යාන්ත්‍රික හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ටෙක්නොලොජි කම්පැනි ලිමිටඩ් පිහිටුවා ගත් අතර එය සමාගමේ මූලික කොටස් ව්‍යාපාරයේ උදාව සනිටුහන් කරයි.

2016

සමූහයේ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රගතිය සහ සංවර්ධනය සඳහා හොඳ පදනමක් ගොඩනැගීම සඳහා විදේශීය වෙළඳපල ජාලය ස්ථාවර කිරීම, උණුසුම් විකුණුම් නිෂ්පාදන ලොව පුරා ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා වූ ජාතික බෙල්ට් ඇන්ඩ් රෝඩ් උපාය මාර්ගයෙන් කර්මාන්තයට පෙර ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සහයෝගීතාව ස්ථාපිත කරන ලදී.

2017

සීමාසහිත හොන්ගන් නිව් බලශක්ති ඔටෝ සමාගම සොයා ගැනීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 45 ක් ආයෝජනය කරන ලද අතර, ව්‍යාපාරික පරාසය ආර්ථික වාහනයේ සිට සුඛෝපභෝගී වාහන දක්වා ඉහළ නංවා ගනිමින් සමාගමේ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය වේගවත් හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න බවට පත් කළේය.

2018

2018 දී වාර්ෂික අපනයන පරිමාව 70% කින් ඉහළ ගොස් ලෝක ජනගහනයෙන් 70% කට වඩා වැඩි පිරිසකට සේවය කරමින් කර්මාන්තයේ පළමු ස්ථානයට පත්විය.