ආර් ඇන්ඩ් ඩී

තාක්ෂණික පර්යේෂණ හා සංවර්ධන

ජාතික රසායනාගාරය, පළාතේ තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය සහ ජියැන්ග්සු හි උසස් හා නව තාක්‍ෂණ ව්‍යවසාය ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇත

පර්යේෂණ

නිෂ්පාදනය

විකුණුම්

සේවා

විශිෂ්ට නිෂ්පාදන

අපගේ සමාගම අවධානය යොමු කරන්නේ තාක්‍ෂණික ප්‍රමුඛ සංවර්ධනය පිළිබඳ සංකල්පය සහිත ඊ-රිය පැදවීමේ පද්ධතියක් පර්යේෂණ කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම, විද්‍යාව අනාගතයේදී වාහන ඊ-රිය පැදවීමේ පද්ධතියේ ඉහළ R & D පදනමක් ඇති කිරීමටයි. සමාගම ISO 9001: 2008 සහ ISO 14001: 2004 යන දෙඅංශයේම කළමනාකරණ පද්ධති සහතික කිරීම සමත් වූ අතර නිෂ්පාදන 3C සහ CE යන දෙවර්ගයේම සහතිකය සමත් වී ඇත. සමාගමට “ජියැන්ග්සු පළාතේ පෞද්ගලික තාක්ෂණික ව්‍යවසාය” “ජාතික නව හා අධි තාක්‍ෂණික සමාගම” සහ ආර් ඇන්ඩ් ඩී මධ්‍යස්ථානය “ජියැන්ග්සු පළාතේ විදුලි වාහන රියදුරු ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය” ලෙස ත්‍යාග ලබා දී ඇති අතර නිෂ්පාදන රාශියක් “පළාත්” නව සහ අධි තාක්‍ෂණික නිෂ්පාදන ”සහ“ ජියැන්ග්සු පළාතේ ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ නාම නිෂ්පාදන ”.

තත්ත්ව පාලනය

“සුපරීක්ෂාකාරීව සිටින්න, පාලනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය, පරිපූර්ණත්වය කරා ළඟා වීමට සෑම විටම වැඩි දියුණු කිරීම” යන විශ්වාසයෙන් පසුව, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අපි QC කළමනාකරණය කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කරමු, අපි ගුණාත්මකභාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ගුණාත්මකභාවය කාර්යක්ෂමව පාලනය කිරීමට, ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීමට TQM සහ HPS ක්‍රියාත්මක කරන්නෙමු. “තත්ත්ව රාජකාරි වි cious ානය, වැඩ කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය, නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය, තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය” ඇතුළුව ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තෘප්තිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අංශ හතරකින් අඛණ්ඩව .අපි “තාක්‍ෂණික ප්‍රමිතිය, නිෂ්පාදන ප්‍රමිතිය, කළමනාකරණ ප්‍රමිතිය” ඇතුළු කර්මාන්තයේ ඉහළ ව්‍යවසායක් ලෙස ප්‍රමිතීන් තුනක් ස්ථාපිත කර එය කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කරන්නෙමු. නිෂ්පාදන 3C සහ CE යන දෙකම සහතික කර ඇත. සමාගම ISO 9001: 2008 සහ ISO 14001: 2004 යන දෙඅංශයෙන්ම සහතිකය ලබා ඇති අතර අපගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමුඛ පෙළේ තත්ත්ව පාලන පද්ධතිය අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා

සංවර්ධන උපායමාර්ගය

Promoting people oriented service development

ජනතාව නැඹුරු සේවා සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම

Promoting people oriented service development

ඒකාබද්ධ සම්පත් තුළින් තරඟකාරී-සහයෝගීතා සංවර්ධනය

Promoting people oriented service development

“බෙල්ට් ඇන්ඩ් රෝඩ්” හි විදේශ සංවර්ධනය

Promoting people oriented service development

මූල්‍ය කාර්මික සංයෝජනය තුළින් අනුපූරක සංවර්ධනය

Promoting people oriented service development

වෙළඳ නාම මෙහෙයුම් මගින් උපායමාර්ගික සංවර්ධනය

Promoting people oriented service development

ඉහළ වේදිකා දෙකක් සහිත ශබ්ද සංවර්ධනය

Promoting people oriented service development

කර්මාන්ත ප්‍රශස්ත කිරීම මගින් විද්‍යාත්මක සංවර්ධනය

Promoting people oriented service development

රටා ප්‍රශස්තිකරණය මත පදනම් වූ සංවර්ධනය